Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

57,02% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 51,96%


Roboty Drogowe - 23,61%


Roboty Mostowe - 49,25%


Roboty Branżowe – Energetyka - 19,60%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 37,36%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 27,59%


Roboty Branżowe – Melioracje - 124,10%


Roboty Przygotowawcze - 30%