Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

62,72% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 52,07%


Roboty Drogowe - 33,19%


Roboty Mostowe - 64,77%


Roboty Branżowe – Energetyka - 26,94%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 65,90%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 41,57%


Roboty Branżowe – Melioracje - 183,39%


Roboty Przygotowawcze - 30%