Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

44,35% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 31,14%


Roboty Drogowe - 20,02%


Roboty Mostowe - 39,68%


Roboty Branżowe – Energetyka - 19,10%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 16,60%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 23,91%


Roboty Branżowe – Melioracje - 95,20%


Roboty Przygotowawcze - 30%