Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

35,9 % Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 25,5%


Roboty Drogowe - 14,45%


Roboty Mostowe - 24%


Roboty Branżowe – Energetyka - 19%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 10,29%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 4,08%


Roboty Branżowe – Melioracje - 24%


Roboty Przygotowawcze - 28%