Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

99,15% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 100,00%


Roboty Drogowe - 100,00%


Roboty Mostowe - 100,00%


Roboty Branżowe – Energetyka - 100,00%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 103,00%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 100,00%


Roboty Branżowe – Melioracje - 319,35%


Roboty Przygotowawcze - 100,00%