Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

94,26% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 98,58%


Roboty Drogowe - 74,08%


Roboty Mostowe - 95,81%


Roboty Branżowe – Energetyka - 63,54%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 101,42%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 69,27%


Roboty Branżowe – Melioracje - 318,44%


Roboty Przygotowawcze - 95%