Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

72,08% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 64,08%


Roboty Drogowe - 56,35%


Roboty Mostowe - 72,44%


Roboty Branżowe – Energetyka - 40,44%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 85,31%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 50,84%


Roboty Branżowe – Melioracje - 231,89%


Roboty Przygotowawcze - 30%