Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

57,02% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny - 47,02%


Roboty Drogowe - 22,20%


Roboty Mostowe - 46,00%


Roboty Branżowe – Energetyka - 19,10%


Roboty Branżowe – Telekomunikacja - 26,63%


Roboty Branżowe – Kanalizacja deszczowa - 24,31%


Roboty Branżowe – Melioracje - 105,14%


Roboty Przygotowawcze - 30%