Aktualności
22.11.2021 do 28.11.2021

W tygodniu od 22.11.2021 do 28.11.2021 z branży drogowej wykonano m.in. kontynuację robót związanych z humusowaniem rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału, demontaż barier w pasie rozdziału, pobocza z kruszywa łamanego, nasyp budowlany pod pobocze z kruszywa oraz układanie ścieków trójkątnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – realizacja izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego;
  ◦ Nr 26a – montaż prefabrykowanych belek typu korytkowego ustroju nośnego, łączenie spoin prętów oczekujących zamontowanych belek prefabry- kowanych oraz prace zbrojarskie i szalunkowe segmentów środkowych wezgłowia, poprzecznic i płyty ustroju nośnego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie oraz betonowanie ściany murka oporowego, realizacja izolacji murka oporowego;

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu melioracyjnego. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na MOP Rościce. Z prac związanych z kanalizacją deszczową wykonane prace przy poszczególnych zbiornikach.
15.11.2021 do 21.11.2021

W tygodniu od 15.11.2021 do 21.11.2021 z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej i OUA, kruszenie materiału z rozbiórki, nawierzchnię betonową, roboty związane z humusowaniem rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału, warstwę stabilizacji i warstwę mrozoochronną, pobocza z kruszywa oraz roboty ziemne. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – demontaż szalunku gzymsu ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny oraz realizację izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego;
  ◦ Nr 26a – prace przygotowawcze do montażu prefabrykatów ustroju nośnego oraz montaż prefabrykowanych belek typu korytkowego ustroju nośnego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace ziemne, szalunkowe i zbrojarskie, betonowanie fundamentu murka oporowego oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej kap chodnikowych.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu oraz przebudowę rowu melioracyjnego wraz z regulacją. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary oraz na MOP Rościce.
08.11.2021 do 14.11.2021

W tygodniu od 08.11.2021 do 14.11.2021 z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej i OUA, kruszenie materiału z rozbiórki, nawierzchnię betonową, roboty związane z humusowaniem rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – demontaż szalunku gzymsu i wież podparcia ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny, prace porządkowe przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 26a – prace przygotowawcze do montażu prefabrykatów ustroju nośnego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie oraz betonowanie fundamentu murka oporowego;

Z kanalizacji deszczowej wykonano regulację studni na wykonanych kanałach oraz czyszczenie studni wlotowej. Z branży melioracyjnej wykonano regulację rowu oraz przebudowę rowu melioracyjnego wraz z regulacją. Z branży teletechnicznej wykonano regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary oraz na MOP Rościce.
01.11.2021 do 05.11.2021

W tygodniu od 01.11.2021 do 05.11.2021 z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej i OUA, kruszenie materiału z rozbiórki, nawierzchnię betonową, roboty związane z humusowaniem rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace wykończeniowe powierzchni żelbetowych;
  ◦ Nr 19a – demontaż szalunku gzymsu i wież podparcia ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny, prace porządkowe przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 26a – prace przygotowawcze do montażu prefabrykatów ustroju nośnego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie oraz betonowanie fundamentu murka oporowego;

Z kanalizacji deszczowej wykonano wpust oraz prace na poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25 – żwirowanie płyt ażurowych;
 • ZE 15, 16, 17, 24, 26, 34 – otwór wylotowy w przegrodzie szczelnej.

Z branży melioracyjnej wykonano regulację z konserwacją rowu oraz regulację rowu. Z branży teletechnicznej wykonano regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
25.10.2021 do 31.10.2021

W tygodniu od 25.10.2021 do 31.10.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów po rozmyciach, prace porządkowe na OUA, kruszenie materiału z rozbiórki, nawierzchnię betonową, roboty ziemne, warstwę podbudowy z kruszywa, warstwę podbudowy z betonu, nawierzchnię z kostki na kolumnach alarmowych oraz roboty związane z humusowaniem rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – układanie geomembrany na izolacji grubej płyty pomostu;
  ◦ Nr 19a – prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju segment skrajny od strony Olszyny, prace szalunkowe i zbrojarskie gzymsu ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny, betonowanie płyty ustroju nośnego segment skrajny od strony Olszyny oraz prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – betonowanie ściany murka oporowego oraz prace izolacyjne murka oporowego.

Z kanalizacji deszczowej wykonano wpust oraz prace na poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 28 – żwirowanie płyt ażurowych;
 • ZE 31 –humusowanie.

Z branży melioracyjnej wykonano regulację z konserwacją rowu oraz regulację rowu. Z branży teletechnicznej wykonano regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
18.10.2021 do 24.10.2021

W tygodniu od 18.10.2021 do 24.10.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów po rozmyciach i pod wykonanie maty uszczelniającej, humusowanie rowów, profilowanie terenów płaskich, uszczelnianie rowu matą betonitową, układanie nawierzchni z kostki na peronie, układanie obrzeży betonowych oraz podbudowy z betonu oraz nawierzchni z kostki. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace wykończeniowe elementów żelbetonowych ustroju nośnego;
  ◦ Nr 19a – pbetonowanie płyty ustroju nośnego segmentu pośredniego od strony Olszyny, prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju segmentu skrajnego od strony Olszyny oraz prace szalunkowe i zbrojarskie gzymsu ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace ziemne pod realizację murka oporowego oraz prace szalunkowe i zbrojarskie murka oporowego, betonowanie fundamentu murka.

Z kanalizacji deszczowej wykonano roboty wykończeniowe dla osadników studni oraz prace na poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25, 26, 27, 31 – roboty wykończeniowe w tym drogi z płyt, żwirowanie płyt ażurowych, humusowanie oraz umocnienia przelewów nadmiarowych.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny oraz regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
11.10.2021 do 17.10.2021

W tygodniu od 11.10.2021 do 17.10.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów po rozmyciach i pod wykonanie maty uszczelniającej, humusowanie rowów oraz pasa rozdziału, profilowanie terenów płaskich, uszczelnianie rowu matą betonitową oraz wykonanie drenażu krawędziowego. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i szalunkowe wezgłowia segment skrajny od strony Olszyny, betonowanie wezgłowia segment skrajny od strony Olszyny, prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju segment skrajny od strony Olszyny, betonowanie poprzecznic segment skrajny od strony Olszyny, prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju segment skrajny od strony Olszyny oraz prace szalunkowe gzymsu ustroju nośnego segmentu od strony Olszyny;

Z kanalizacji deszczowej wykonano rozbiórkę kanalizacji, montaż osadników oraz prace na poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25, 26, 27, 31 – roboty wykończeniowe w tym drogi z płyt, żwirowanie płyt ażurowych oraz humusowanie.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny oraz regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
04.10.2021 do 10.10.2021

W tygodniu od 04.10.2021 do 10.10.2021 z branży drogowej wykonano m.in. dylatację na gzymsach ustroju nośnego, prace zbrojarskie i szalunkowe profilowanie rowów, układanie nawierzchni betonowej, prace porządkowe i pomocnicze, uszczelnianie rowu matą bentonitową oraz uzupełnianie poboczy pod kruszywo. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – dylatacje na gzymsach ustroju nośnego;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i szalunkowe wezgłowia, betonowanie wezgłowia, prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju i poprzecznic oraz betonowanie poprzecznic;

Z kanalizacji deszczowej wykonano montaż studni wpadowych wraz z osadnikami oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25, 26, 27 – roboty wykończeniowe oraz humusowanie.

Z branży melioracyjnej wykonano regulację na dalszym przebiegu rowu oraz przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny oraz regulację wlazów. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
27.09.2021 do 03.10.2021

W tygodniu od 27.09.2021 do 03.10.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów, układanie nawierzchni betonowej, prace porządkowe i pomocnicze, uszczelnianie rowu matą bentonitową oraz uzupełnianie poboczy pod kruszywo. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – gruntowanie i wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ Nr 19a – demontaż szalunku i wież podparcia segmentu skrajnego od strony Wrocławia, prace zbrojarskie i szalunkowe wezgłowia segmentu pośredniego od strony Olszyny, betonowanie wezgłowia segmentu pośredniego od strony Olszyny, prace ciesielskie i zbrojarskie płyty ustroju i poprzecznic od strony Olszyny;

Z prac związanych z przepustami wykonano betonowanie ścianki kątowej na przepuście oraz wykp i prace przygotowawcze do realizacji wylotu.

Z kanalizacji deszczowej wykonano roboty wykończeniowe przy osadnikach studni oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 28 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
20.09.2021 do 26.09.2021

W tygodniu od 20.09.2021 do 26.09.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów, układanie nawierzchni betonowej, prace porządkowe i pomocnicze, umocnienie rowu matą bentonitową, warstwę mrozoochronną, roboty ziemne na trasie głównej oraz rozbiórka płyt drogowych starej nawierzchni. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – przygotowanie powierzchni, gruntowanie i wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ Nr 19a – demontaż szalunku i wież podparcia segmentu skrajnego od strony Wrocławia, prace zbrojarskie i szalunkowe wezgłowia segmentu pośredniego od strony Olszyny, betonowanie wezgłowia segmentu pośredniego od strony Olszyny;

Z kanalizacji deszczowej wykonano montaż osadników oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 32, 34, 35 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu wraz z regulacją i konserwacją. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
13.09.2021 do 19.09.2021

W tygodniu od 13.09.2021 do 19.09.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów, układanie nawierzchni betonowej, prace porządkowe i pomocnicze, nasyp pod przepustami, rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na istniejącym przejeździe awaryjnym, ulepszone podłoże na projektowanym przejeździe awaryjnym oraz rozbiórka płyt betonowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – demontaż wież wsporczych i szalunku gzymsów segmentów skrajnych oraz gruntowanie i wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ Nr 19a – montaż wież wsporczych dla montażu belek segmentów od strony Olszyny oraz montaż prefabrykowanych belek korytkowych segmentów od strony Olszyny,
  ◦ Nr 26a – montaż płyt zamykających prefabrykowane belki korytkowe oraz montaż zbrojenia wezgłowi.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 34, 35 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu wraz z regulacją i konserwacją. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
06.09.2021 do 12.09.2021

W tygodniu od 06.09.2021 do 12.09.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów, układanie nawierzchni betonowej, nawierzchnię z kruszywa, nasyp nad przepustami oraz zasypki przepustów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – demontaż szalunku i wież podparcia segmentu skrajnego, przygotowanie powierzchni, gruntowanie i wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i szalunkowe płyty ustroju wraz z gzymsem segmentu skrajnego od strony Wrocławia, prace przygotowawcze i montaż wieży wsporczych dla montażu belek segmentu od strony Olszyny;
  ◦ Nr 26a – prace przygotowawcze na podporach do montażu belek.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25, 26, 32, 34, 35 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano przebudowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
30.08.2021 do 05.09.2021

W tygodniu od 30.08.2021 do 05.09.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przyrożnych, układanie nawierzchni betonowej, nawierzchnię z kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku i gzymsów obiektu, prace zbrojarskie płyty ustroju segmentów skrajnych obiektu oraz betonowanie płyty ustroju wraz z gzymsem;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie płyty ustroju segmentu skrajnego od strony Wrocławia, prace przygotowawcze i montaż wieży wsporczych do montażu belek, segmentów od strony Olszyny;
  ◦ Nr 26a – prace przygotowawcze na podporach do montażu belek – spawanie stołków montażowych, piaskowanie styków.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 35 – roboty wykończeniowe oraz droga z płyt.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
22.08.2021 do 29.08.2021

W tygodniu od 22.08.2021 do 29.08.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przyrożnych, układanie pobocza z kruszywa, zdjęcie warstwy humusu, układanie nawierzchni betonowej, nawierzchnię z kruszywa, stabilizację podłoża na drogach technicznych oraz prace zabezpieczające po intensywnych opadach. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku i gzymsów obiektu, prace zbrojarskie płyty ustroju segmentów skrajnych obiektu oraz betonowanie płyty ustroju wraz z gzymsem;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie płyty ustroju segmentu środkowego i skrajnego od strony Wrocławia, betonowanie segmentu środkowego ustroju obiektu, prace szalunkowe i zbrojarskie wezgłowi skrajnych od strony Wrocławia oraz betonowanie wezgłowi segmentów skrajnych.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 35 – roboty wykończeniowe, droga z płyt oraz humusowanie.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
16.08.2021 do 22.08.2021

W tygodniu od 16.08.2021 do 22.08.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przyrożnych, nasyp budowlany pod pobocze z kruszywa, układanie pobocza z kruszywa, formowanie nasypu, uszlachetnianie i pryzmowanie humusu oraz stabilizację podłoża na drogach technicznych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku, zbrojenia wezgłowi i gzymsów obiektu, betonowanie wezgłowi skrajnych od strony Wrocławia oraz prace zbrojarskie płyty ustroju skrajnego od Olszyny;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie płyty ustroju segmentu pośredniego od Wrocławia, betonowanie segmentu pośredniego, prace szalunkowe i zbrojarskie wezgłowi skrajnych od strony Wrocławia oraz prace zbrojarskie płyty ustroju segmentu środkowego obiektu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 25 – wykonanie dodatkowych badań geologicznych w rejonie obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – wykonanie dodatkowych badań geologicznych w rejonie obiektu.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 28 – uszczelnienie z umocnieniem zbiornika płytami MEBA;
 • ZE 32 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
09.08.2021 do 14.08.2021

W tygodniu od 09.08.2021 do 14.08.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przyrożnych, nasyp budowlany, formowanie nasypu, kruszenie materiału z płyt betonowych oraz porządkowanie terenów zielonych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku, zbrojenia wezgłowi i gzymsów obiektu, betonowanie wezgłowi skrajnych od strony Olszyny oraz prace zbrojarskie płyty ustroju skrajnego;
  ◦ Nr 19a – montaż szalunku i zbrojenia poprzecznic obiektu, betonowanie segmentów skrajnych poprzecznic od strony Wrocławia oraz prace zbrojarskie płyty ustroju pośredniego od Wrocławia.

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 26 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 33 – roboty wykończeniowe;

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano budowę oświetlenia na węźle Żary.
02.08.2021 do 07.08.2021

W tygodniu od 02.08.2021 do 07.08.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przydrożnych, formatowanie nasypu, kruszenie materiału z płyt betonowych, nasyp budowlany, prace porządkowe i pomocnicze, układanie warstwy z chudego betonu, poszerzanie i wypełnianie szczelin dylatacyjnych betonu nawierzchniowego, uszlachetnienie i przymocowanie humusu oraz zabetonowano płytę spinającą na przepuście. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku i zbrojenia wezgłowi i poprzecznic obiektu, montaż podparcia gzymsu płyty ustroju obiektu oraz betonowanie segmentów skrajnych poprzecznic ustroju obiektu;
  ◦ Nr 19a – montaż szalunku i zbrojenia poprzecznic obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie i szalunkowe ścian, skrzydeł i łuku obiektu a także betonowanie skrzydeł i konstrukcji łuku na obiekcie. Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał, wpusty oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 25 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 26 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 33 – roboty wykończeniowe;

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu wraz z regulacją i konserwacją do odbiornika. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano położenie linii kablowej wraz z fundamentami.
26.07.2021 do 01.08.2021

W tygodniu od 26.07.2021 do 01.08.2021 z branży drogowej wykonano m.in. stabilizację podłoża na drogach technicznych, profilowanie rowów przydrożnych, formatowanie nasypu, ,zdjęcie warstwy humusu, kruszenie materiału z płyt betonowych, zabetonowano płyty spinające na przepustach, przygotowano materiał na warstwę mrozochronną oraz roboty ziemne na drodze technicznej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż szalunku i zbrojenia wezgłowi i poprzecznic obiektu, montaż podparcia gzymsu płyty ustroju obiektu oraz betonowanie segmentów skrajnych poprzecznic ustroju obiektu;
  ◦ Nr 19a – montaż zbrojenia i szalunku wezgłowi obiektu, betonowanie segmentu pośredniego i środkowego wezgłowi obiektu oraz montaż szalunku i zbrojenia poprzecznic obiektu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – montaż szalunku, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie i szalunkowe ścian, skrzydeł i łuku obiektu. Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 18 – kontynuacja robót ziemnych;
 • ZE 20 – roboty wykończeniowe;

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny.
12.07.2021 do 18.07.2021

W tygodniu od 12.07.2021 do 18.07.2021 z branży drogowej wykonano m.in. odcinek próbny nawierzchni betonowej, stabilizację podłoża na Trasie Głównej, profilowanie rowów przydrożnych, nasyp budowlany, kruszenie nawierzchni betonowej, wymianę gruntu oraz odhumusowanie. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż wież podparcia dla montażu belek obiektu oraz montaż prefabrykowanych belek korytkowych;
  ◦ Nr 19a – montaż zbrojenia wezgłowi obiektu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – wykonanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych obiektu oraz montaż zbrojenia płyt przejściowych obiektu;
  ◦ Nr 24 – wykonanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych obiektu;
  ◦ Nr 25 – dodatkowe badania geologiczne obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie i szalunkowe ścian i skrzydeł obiektu. Z kanalizacji deszczowej wykonano wpusty, kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 18 – roboty ziemne;
 • ZE 19 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 24 – roboty wykończeniowe.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN.
05.07.2021 do 11.07.2021

W tygodniu od 05.07.2021 do 11.07.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przydrożnych, nasyp budowlany, uzupełnienie pasa rozdziału warstwą mrozoochronną, roboty ziemne na drogach technicznych, formowanie nasypu na obiekcie, kruszenie materiału z płyt betonowych oraz roboty związane z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – pielęgnacja betonu segmentu płyty oraz demontaż i montaż wież podparcia dla montażu belek obiektu;
  ◦ Nr 19a – montaż wież podparcia dla montażu belek oraz montaż prefabrykowanych belek korytkowych obiektu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – realizacja zasypki przyczółków z gruntu niespoistego obiektu.
  ◦ Nr 24 – realizacja zasypki przyczółków z gruntu niespoistego obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace izolacyjne płyt przejściowych obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie fundamentu oraz betonowanie ławy fundamentowej. Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 17 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 18 – rozpoczęcie robót ziemnych;
 • ZE 19 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 22 – roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę i przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN.
28.06.2021 do 04.07.2021

W tygodniu od 28.06.2021 do 04.07.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie rowów przydrożnych, wykonanie nasypu budowlanego, uzupełnianie pasa rozdziału warstwą mrozochronną, kruszenie materiału z płyt betonowych, rozbiórka nawierzchni oraz odhumusowanie. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace zbrojarskie, szalunkowe segmentów płyty ustroju nośnego, betonowanie segmentu pośredniego płyty ustroju nośnego, pielęgnacja betonu segmentu płyty oraz montaż wież podparcia dla montażu belek obiektu;
  ◦ Nr 19a – montaż wież podparcia dla montażu belek oraz montaż prefabrykowanych belek korytkowych obiektu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – realizacja zasypki przyczółków z gruntu niespoistego obiektu oraz demontaż ścianki tymczasowej obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace szalunkowe i betonowanie płyt przejściowych obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie fundamentu. Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 17 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 22 – roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę i przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN.
21.06.2021 do 27.06.2021

W tygodniu od 21.06.2021 do 27.06.2021 z branży drogowej wykonano m.in. formowanie nasypu na obiekcie, profilowanie rowów przydrożnych, wykonanie nasypu budowlanego, roboty ziemne, uzupełnianie pasa rozdziału warstwą mrozoochronną, rozbiórka nawierzchni betonowej, wykonanie robót ziemnych, kruszenie materiału z płyt betonowych oraz wymiana gruntu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace zbrojarskie, szalunkowe segmentów płyty ustroju nośnego oraz betonowanie segmentu środkowego i pośredniego płyty ustroju nośnego;
  ◦ Nr 19a – montaż wież podparcia dla montażu belek.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – realizacja zasypki oraz ułożenie maty drenarskiej za przyczółkami.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie fundamentu. Z kanalizacji deszczowej wykonano wpusty oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 15, ZE 16 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 22 – odhumusowanie, rozpoczęto roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę i przebudowę rowu. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN.
14.06.2021 do 20.06.2021

W tygodniu od 14.06.2021 do 20.06.2021 z branży drogowej wykonano m.in. układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, kruszenie materiału z płyt betonowych, wymiana gruntu, profilowanie rowów przydrożnych, mieszanie i uszlachetnienie betonu oraz roboty ziemne. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace zbrojarskie, szalunkowe wezgłowi i poprzecznic oraz betonowanie segmentów pośrednich;
  ◦ Nr 19a – montaż wież podparcia dla montażu belek oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla realizacji montażu belek.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – realizacja zasypki z gruntu niespoistego oraz ułożenie maty drenarskiej za przyczółkami.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie fundamentu. Z kanalizacji deszczowej wykonano wpusty oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 15, ZE 16 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 32 – umocnienie płytami;
 • ZE 34 – uszczelniono oraz umocniono płytami.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę i przebudowę rowu oraz regulację z konserwacją. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN.
07.06.2021 do 13.06.2021

W tygodniu od 07.06.2021 do 13.06.2021 z branży drogowej wykonano m.in. układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, kruszenie materiału z płyt betonowych, wymiana gruntu oraz podbudowa z chudego betonu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace zbrojarskie, szalunkowe wezgłowi i poprzecznic oraz betonowanie segmentów środkowych;
  ◦ Nr 19a – montaż wież podparcia dla montażu belek oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla realizacji montażu belek.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – realizacja zasypki z gruntu spoistego do poziomu drenażu oraz wykonanie drenażu za przyczółkami;
  ◦ Nr 24, nr 25 – realizacja zasypki obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – montaż szalunku i zbrojenia płyt przejściowych.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace zbrojarskie fundamentu. Z kanalizacji deszczowej wykonano regulacje studni oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14, ZE 15 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 32 – roboty ziemne;
 • ZE 34 – odhumusowanie oraz roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu oraz regulację z konserwacją. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny. Z branży energetycznej wykonano przebudowę linii sN, czyli montaż słupów kracowych.
31.05.2021 do 06.06.2021

W tygodniu od 31.05.2021 do 06.06.2021 z branży drogowej wykonano m.in. odtwarzanie warstw nad przepustami, ustawienie płotków herpetologicznych, przestawianie ogrodzenia, kruszenie materiału z płyt betonowych, rozbiórka nawierzchni betonowej przy przejściu dla dużych zwierząt, wymiana gruntu oraz podbudowa z chudego betonu.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – prace zbrojarskie, szalunkowe wezgłowi i poprzecznic oraz betonowanie segmentów środkowych wezgłowi;
  ◦ Nr 19a – prace przygotowawcze oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu do realizacji montażu belek.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24, nr 25 – realizacja zasypki obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. kotwienia technologicznej ścianki szczelnej przepustu, beton wyrównawczy oraz izolacja płyt przejściowych przepustu. Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 25 – wykonanie dolnej warstwy podsypki, ułożenie geomembrany, górną warstwę podsypki oraz układanie płyt;
 • ZE 31 – wykonanie podsypki, ułożenie płyt, roboty wykończeniowe;
 • ZE 32 – roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano budowę rowu oraz regulację z konserwacją. Z branży teletechnicznej wykonano kanał teletechniczny.
17.05.2021 do 23.05.2021

W tygodniu od 17.05.2021 do 23.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. zbrojenie i szalowanie przepustów, profilowanie warstwy mrozoochronnej, montaż wlotu przepustu, roboty związane z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu, formowanie nasypu na obiekcie, kruszenie płyt betonowych, hałdowanie materiału na warstwę, odwóz nawierzchni betonowej, roboty ziemne oraz podbudowa z chudego betonu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż podpór tymczasowych belek korytkowych oraz montaż belek korytkowych wraz z płytami zamykającymi obiekt i prace zbrojarskie wezgłowi;
  ◦ Nr 19a – przygotowania do prowadzenia czasowej organizacji ruchu do realizacji montażu belek na obiekcie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – demontaż szalunku podpór i ustroju nośnego;
  ◦ Nr 24, nr 25 – realizacja zasypki obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – realizacja zasypki obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace szalunkowe i zbrojarskie wspornika płyt przepustu oraz betonowanie wspornika płyt przejściowych przepustu oraz wykonanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych przepustu. Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 16 – odhumusowanie oraz roboty ziemne;
 • ZE 20 – roboty wykończeniowe polegające na humusowaniu skarp oraz terenów płaskich;
 • ZE 21 – wykonanie dolnej warstwy podsypki, ułożenie geomembrany, górną warstwę podsypki oraz układanie płyt;
 • ZE 26 – układanie płyt.

Z branży melioracyjnej wykonano przy budowie rowów roboty początkowe oraz wykonano konserwację z regulacją do odbiornika.
10.05.2021 do 16.05.2021

W tygodniu od 10.05.2021 do 16.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, montaż wlotu i wylotu przepustów, zbrojenie i szalowanie przepustów, hałdowanie materiału na warstwę mrozoochronną, odwóz nawierzchni betonowej oraz wymiana gruntu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż podpór tymczasowych belek korytkowych oraz montaż belek korytkowych;
  ◦ Nr 19a – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla realizacji przesunięcia pasa ruchu na obiekcie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i betonowanie ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 24, nr 25 – realizacja zasypki obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – realizacja zasypki obiektu.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. prace szalunkowe i zbrojarskie płyty przejściowej przepustu, betonowanie płyt przejściowych przepustu oraz wykonanie robót izolacyjnych płyt przejściowych przepustów. Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 20 – umocnienie płytami oraz roboty wykończeniowe;
 • ZE 21, ZE 25 – kontynuacja robót ziemnych;
 • ZE 26 – wykonanie dolnej warstwy podsypki, ułożenie geomembrany, górną warstwę podsypki oraz układanie płyt.

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne, umocnienie kiszką faszynową, rozplanowanie nakładów oraz humusowanie.
11.05.2021

W dniu 11 maja 2021 r. Wykonawca rozpoczął montaż ustroju niosącego obiektu przejścia dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 drogi krajowej 18 (jednego z 3 przewidzianych do wykonania na odcinku nr 2). Prace polegają na ułożeniu nad przyszłą autostradą prefabrykowanych żelbetowych belek łukowych. Elementy opierają się na podporach montażowych. Zastosowana technologia wymusiła wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu szerokości pasów, ograniczeniu prędkości oraz powoduje (na czas montażu belek nad jezdnią) chwilowe wstrzymania ruchu pojazdów. Podstawowe wymiary obiektu: rozpiętość przęsła: 46,2m, całkowita szerokość 56m.

Obiekt PZ-14a w km 14+000
Montaż belek
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Montaż belek
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Montaż belek
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Montaż belek
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Montaż belek03.05.2021 do 09.05.2021

W tygodniu od 03.05.2021 do 09.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, hałdowanie materiału na warstwę mrozoochronną, odwóz materiału nieprzydatnego oraz formowanie nasypu na obiekcie. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż podpór tymczasowych belek korytkowych oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w celu montażu podpór;
  ◦ Nr 19a – prace przygotowawcze do wprowadzenia organizacji ruchu dla przesunięcia pasa ruchu;
  ◦ Nr 26a – prace szalunkowe i betonowanie segmentu pośredniego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 25 – realizacja zasypki obiektu.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – demontaż elementów zakotwień ścianki szczelnej.

Wykonano również prace przy przepustach m.in. beton wyrównawczy, wyburzenie przepustu kolidującego, prace zbrojarskie wsporników płyt przejściowych oraz wykonano roboty izolacyjne płyt przejściowych przepustu. Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 20 – umocnienie płytami;
 • ZE 21 – kontynuowano roboty ziemne;
 • ZE 25, ZE 26 – zakończono roboty ziemne i rozpoczęto umocnienie.

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne, profilowanie, humusowanie oraz umocnienie kiszką faszynową.
26.04.2021 do 02.05.2021

W tygodniu od 26.04.2021 do 02.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. drenaż krawędziowy, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, hałdowanie materiału na warstwę mrozoochronną, odwóz materiału nieprzydatnego oraz skarpowanie nasypu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż podpór tymczasowych belek korytkowych oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w celu montażu podpór;
  ◦ Nr 19a – prace przygotowawcze do wprowadzenia organizacji ruchu dla przesunięcia pasa ruchu;
  ◦ Nr 26a – prace szalunkowe i zbrojarskie segmentu pośredniego i betonowanie wschodniego segmentu pośredniego oraz prace szalunkowe i betonowanie segmentu pośredniego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 24 – wykonanie drenaży za przyczółkami na obiekcie;
  ◦ Nr 25 – realizacja zasypki obiektu.

Wykonano również wykop pod spornik i prace zbrojarskie wsporników płyt przejściowych przepustów, prace szalunkowe i zbrojarskie płyt przejściowych przepustów oraz betonowanie strony północnej wsporników płyt przejściowych i płyty zachodniej przepustu. Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 20 – profilowanie dna i skarp zbiornika;
 • ZE 21, ZE 25, ZE 26 – roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne, profilowanie, humusowanie oraz umocnienie kiszką faszynową.
19.04.2021 do 25.04.2021

W tygodniu od 19.04.2021 do 25.04.2021 z branży drogowej wykonano m.in. drenaż, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, profilowanie drenażu po drenażu, stabilizacja podłoża na łącznicach na MOP Rościce, hałdowanie materiału na warstwę mrozoochronną, odwóz materiału nieprzydatnego oraz skarpowanie nasypu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż podpór tymczasowych belek korykowych;
  ◦ Nr 19a – prace przygotowawcze do wprowadzenia organizacji ruchu dla przesunięcia pasa ruchu;
  ◦ Nr 26a – betonowanie segmentu pośredniego, prace szalunkowe i betonowanie segmentów skrajnych oraz prace szalunkowe i zbrojarskie segmentów pośrednich i betonowanie zachodniego segmentu pośredniego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace szalunkowe i zbrojarskie ustroju nośnego obiektu;
  ◦ Nr 24 – wykonanie drenaży za przyczółkami na obiekcie oraz wykonanie antykorozji powierzchni betonowych obiektów;
  ◦ Nr 25 – wykonanie drenaży za przyczółkami na obiekcie oraz wykonanie antykorozji powierzchni betonowych obiektów.

Wykonano również prace zbrojarskie wsporników płyt przejściowych przepustów oraz wykonanie betonu wyrównawczego płyt przepustów.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 19, ZE 24, ZE 33 – zakończono układanie płyt;
 • ZE 25, ZE 26 – roboty ziemne.

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne, profilowanie, humusowanie oraz umocnienie kiszką faszynową. Z branży teletechnicznej wykonano montaż studni TT wraz z kanałem na odejściu do kolumn alarmowych.
12.04.2021 do 18.04.2021

W tygodniu od 12.04.2021 do 18.04.2021 z branży drogowej wykonano drenaż, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, wywóz humusu na odkład i odhumusowanie drogi technicznej, fundament i ułożenie prefabrykatów skrzynkowych przepustu oraz roboty związane z przygotowaniem do wdrożenia czasowej organizacji ruchu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – montaż elementów oparcia belek korytkowych na podporach oraz prace przygotowawcze do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla montażu belek korytkowych;
  ◦ Nr 19a – montaż elementów oparcia belek korytkowych na podporach oraz betonowanie segmentu pośredniego fundamentu podpory;
  ◦ Nr 26a – betonowanie segmentów pośrednich i środkowych.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24 – zasypka za przyczółkami do poziomu drenaży i montaż geomembrany oraz wykonanie antykorozji powierzchni betonowych;
  ◦ Nr 25 – zasypka za przyczółkami do poziomu drenaży.

Wykonano również prace rozbiórkowe nadbetonu i zbrojarskie wsporników płyt przejściowych przepustów oraz betonowanie wsporników pod płyty najazdowe na przepuście.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 17 – zakończono układanie płyt;
 • ZE 19 – profilowanie dna i skarp oraz wykonanie podsypek z uszczelnieniem;
 • ZE 23 – odhumusowanie oraz roboty ziemnie;
 • ZE 25 – odhumusowanie

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne, profilowanie, humusowanie oraz umocnienie kiszką faszynową. Z branży teletechnicznej wykonano montaż studni TT wraz z kanałem na odejściu do kolumn alarmowych.
05.04.2021 do 11.04.2021

W tygodniu od 05.04.2021 do 11.04.2021 z branży drogowej wykonano drenaż, kruszenie gruzu z płyt betonowych, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, wywóz humusu na odkład i odhumusowanie drogi technicznej, fundament pod przepust, ułożenie wlotu i wylotu na przepuście oraz roboty związane z przygotowaniem do wdrożenia czasowej organizacji ruchu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – betonowanie segmentu pośredniego fundamentu podpory;
  ◦ Nr 26a – betonowanie segmentów skrajnych.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24 – zasypka za przyczółkami do poziomu drenaży;
  ◦ Nr 25 – zasypka za przyczółkami do poziomu drenaży.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – roboty wykończeniowe;
 • ZE 15 – uszczelnienie, podsypka oraz ułożenie płyty;
 • ZE 17 – wykonanie podsypki oraz układanie płyt;
 • ZE 19 – wykop w toku;
 • ZE 23 – odhumusowanie.

Z branży melioracyjnej wykonano przy rowach roboty ziemne. Z branży teletechnicznej wykonano roboty przygotowawcze do montażu studni TT w platformach pod kolumny alarmowe oraz na przepustach TT w miejscach wykonanych przewiertów, m.in. rozwiezienie elementów studni do miejsc montażu.
29.03.2021 do 04.04.2021

W tygodniu od 29.03.2021 do 04.04.2021 z branży drogowej wykonano drenaż krawędziowy, kopanie rowu i korytowanie wyjazdu z MOP Rościce, kruszenie gruzu z płyt betonowych, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej oraz układanie warstwy podbudowy z chudego betonu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – betonowanie segmentów pośredniego fundamentu i prace izolacyjne fundamentów;
  ◦ Nr 19a – betonowanie segmentów pośredniego fundamentu;
  ◦ Nr 26a – betonowanie segmentów środkowych i pośrednich.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – montaż belek prefabrykowanych.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – uszczelnienie i układanie płyty;
 • ZE 15 – podsypka 1 warstwy;
 • ZE 17 – profilowanie dna i skarp zbiornika;
 • ZE 19 – wykop w toku.

Z branży melioracyjnej wykonano prace przy rowach m.in. humusowanie nadkładu oraz roboty ziemne. Z branży teletechnicznej wykonano roboty przygotowawcze do montażu studni TT w platformach pod kolumny alarmowe oraz na przepustach TT w miejscach wykonanych przewiertów, m.in. rozwiezienie elementów studni do miejsc montażu.
22.03.2021 do 28.03.2021

W tygodniu od 22.03.2021 do 28.03.2021 z branży drogowej wykonano drenaż krawędziowy, kopanie rowu i korytowanie wyjazdu z MOP Rościce, kruszenie gruzu z płyt betonowych, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, układanie warstwy podbudowy z chudego betonu, wymiana gruntu oraz skarpowanie nasypu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace ciesielskie i zbrojarskie segmentów pośrednich fundamentu, betonowanie segmentu pośredniego fundamentu, prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów pośrednich, betonowanie segmentów pośrednich fundamentu podpory oraz prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – montaż belek prefabrykowanych oraz prace zbrojarskie i ciesielskie ścian przyczółków.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – rozpoczęto umocnienie;
 • ZE 17 – wykop w toku;
 • ZE 19 – wykop w toku;
 • ZE 35 – zakończono układanie płyt.

Z branży energetycznej wykonano umocnienie kiszką faszynową, profilowanie, humusowanie skarp oraz rozplantowanie nakładu, natomiast z branży teletechnicznej wykonano przewiertów wraz z przepustem kablowym.
23.03.2021

W dniu 23 marca Wykonawca rozpoczął układanie podbudowy z chudego betonu w ciągu budowanej jezdni autostrady A-18. Warstwa została ułożona w kilometrze 11+860 - 12+060 i stanowi  odcinek próbny. Ma to na celu potwierdzenie uzyskania założeń projektowych oraz zdolności technicznych odnośnie prawidłowego wykonania robót. Jednym ze składników mieszanki związanej cementem jest kruszywo z recyklingu uzyskane w wyniku przekruszenia starej nawierzchni oraz podzielone na odpowiednie frakcje. Wymierny wynik robót to podbudowa, która będzie służyć kierowcom kolejne dziesięciolecia.
15.03.2021 do 21.03.2021

W tygodniu od 15.03.2021 do 21.03.2021 z branży drogowej wykonano drenaż krawędziowy, zasypkę przepustów, kruszenie gruzu z płyt betonowych, prace porządkowe na OUA oraz formowanie nasypu oraz rozpoczęcie wymiany gruntu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace ciesielskie i zbrojarskie segmentów pośrednich fundamentu, betonowanie segmentu pośredniego fundamentu, prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów pośrednich, betonowanie segmentów pośrednich fundamentu podpory oraz prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory oraz prace izolacyjne fundamentów podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów oraz betonowanie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace zbrojarskie i ciesielskie ścian przyczółków.

Z kanalizacji deszczowej wykonano prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – zakończono roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp oraz dna zbiornika;
 • ZE 17 – wykop w toku.08.03.2021 do 14.03.2021

W tygodniu od 08.03.2021 do 14.03.2021 z branży drogowej wykonano drenaż krawędziowy, zasypkę przepustów, profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej, kruszenie gruzu z płyt betonowych, prace porządkowe na OUA oraz formowanie nasypu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace ciesielskie i zbrojarskie segmentów pośrednich fundamentu, betonowanie segmentu pośredniego fundamentu, prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory oraz prace izolacyjne fundamentów;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów oraz betonowanie segmentów skrajnego i środkowego fundamentu podpory oraz prace ciesielskie i betonowanie etapu II podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace izolacyjne fundamentów, zasypka fundamentów, prace zbrojarskie i ciesielskie ścian przyczółków;

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – wykopy w toku;
 • ZE 15 – zakończono roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp oraz dna zbiornika;
 • ZE 17 – odhumusowano, rozpoczęto wykopy;
 • ZE 35 – oczekiwanie na dostawę płyt MEBA;

Z rowu melioracyjnego wykonano konserwację wraz z regulacją od linii rozgraniczających do odbiornika.
01.03.2021 do 07.03.2021

W tygodniu od 01.03.2021 do 07.03.2021 z branży drogowej wykonano drenaż krawędziowy, przepusty na łącznicach MOP Rościce oraz na drogach technologicznych, profilowanie warstwy mrozoochronnej, profilowanie rowu, kruszenie gruzu z płyt betonowych, prace porządkowe na OUA oraz roboty ziemne na obiekcie PZ-19. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace zbrojarskie segmentów pośrednich, betonowanie segmentu skrajnego fundamentu podpory, prace ciesielskie i betonowanie podpory oraz prace izolacyjne fundamentów;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów oraz betonowanie segmentów skrajnego i środkowego fundamentu podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace zbrojarskie i ciesielskie fundamentów podpory, betonowanie fundamentów podpory;
  ◦ Nr 24 – prace izolacyjne na podporach;
  ◦ Nr 25 – prace izolacyjne na podporach;
  ◦ Nr 26 – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego fundamentów;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace izolacyjne na podporach oraz wykonanie dylatacji pełnej, zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej podpór;

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanał oraz prace przy poszczególnych zbiornikach:

 • ZE 14 – wykopy w toku;
 • ZE 15 – odhumusowanie, wykopu w toku;
 • ZE 35 – wykonano roboty ziemne oraz podsypkę pod płyty MEBA;

Z rowu melioracyjnego wykonano konserwację wraz z regulacją od linii rozgraniczających do odbiornika.
22.02.2021 do 28.02.2021

W tygodniu od 22.02.2021 do 28.02.2021 z branży drogowej wykonano prace porządkowe, drenaż krawędziowy oraz rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem przepustu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego podpory oraz betonowanie segmentu skrajnego podpory;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – próbne obciążenie pali podpory;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanały oraz zbiornik ZE 19. Z rowu melioracyjnego wykonano umocnienie kiszką faszynową wraz z humusowaniem.
15.02.2021 do 21.02.2021

W tygodniu od 15.02.2021 do 21.02.2021 z branży drogowej wykonano prace porządkowe, zakończono i rozpoczęto drenaż krawędziowy.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace zbrojarskie i ciesielskie segmentów skrajnych i środkowego podpory oraz betonowanie segmentu skrajnego podpory;
  ◦ Nr 19a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – próbne obciążenie pali podpory;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;

Z kanalizacji deszczowej wykonano kanały oraz zbiornik ZE 19. Z rowu melioracyjnego wykonano umocnienie kiszką faszynową wraz z humusowaniem.
08.02.2021 do 14.02.2021

W tygodniu od 08.02.2021 do 14.02.2021 z branży drogowej wykonano prace porządkowe. Z branży mostowej na obiekcie mostowym PZ nr 14a wykonano prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory.
01.02.2021 do 07.02.2021

W tygodniu od 01.02.2021 do 07.02.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót, najazd na obiekt PZ-14a, odwóz materiału nieprzydatnego.

Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14 – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego podpory;
  ◦ Nr 19a – demontaż zamknięcia szalunków fundamentów podpory;
  ◦ Nr 26a – prace ciesielskie i zbrojarskie segmentów fundamentu podpory;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – skucie głowic pali;
  ◦ Nr 24 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;
  ◦ Nr 25 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;

Z robót branżowych wykonano kanał z kanalizacji deszczowej oraz z melioracji rów melioracyjny.
25.01.2021 do 31.01.2021

W tygodniu od 25.01.2021 do 31.01.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót, wykop rowu, drenaż podłużny, najazd na obiekt PZ-14a, odwóz materiału nieprzydatnego oraz wymianę gruntu.

Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – prace porządkowe;
  ◦ Nr 26a – prace porządkowe;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – wykonanie betonu wyrównawczego fundamentów oraz wbijanie żelbetowych pali prefabrykowanych;
  ◦ Nr 25 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;

Z robót branżowych wykonano kanały z kanalizacji deszczowej oraz z melioracji rów melioracyjny.
18.01.2021 do 24.01.2021

W tygodniu od 18.01.2021 do 24.01.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót, wykop rowu, drenaż podłużny, odwóz humusu, odwóz materiału nieprzydatnego, przepust oraz wymianę gruntu.

Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – demontaż zamknięć deskowań i zbrojenie fundamentów;
  ◦ Nr 19a – prace porządkowe;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;
  ◦ Nr 25 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace wykończeniowe elementów żelbetowych;

Z robót branżowych wykonano kanały z kanalizacji deszczowej oraz z melioracji regulację rowu do odbiornika.
11.01.2021 do 17.01.2021

W tygodniu od 11.01.2021 do 17.01.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót, magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładnie warstwy mrozoochronnej bez profilowania, drenaż podłużny, odwóz materiału z hałdy i odwóz humusu na hałdy.

Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – prace porządkowe;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – odwierty dla potrzeb realizacji pali obiektu;
  ◦ Nr 25 – demontaż szalunków skrzydła oraz prace izolacyjne na ścianach przyczółków;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – demontaż szalunków ustroju nośnego oraz prace izolacyjne na ścianach przyczółków;

Z robót branżowych wykonano kanały z kanalizacji deszczowej, z melioracji regulację rowu do odbiornika oraz odwierty wraz przepustem kablowym dla przebudowy sN z branży energetycznej.
04.01.2021 do 10.01.2021

W tygodniu od 04.01.2021 do 10.01.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót, magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładnie warstwy mrozoochronnej bez profilowania, drenaż podłużny, odwóz materiału z hałdy i odwóz humusu na hałdy. Z branży mostowej wykonano prace przygotowawcze do przeprowadzenia dodatkowych badań.
28.12.2020 do 03.01.2021

W tygodniu od 28.12.2020 do 03.01.2021 z branży drogowej wykonano m.in.: inwentaryzację wykonanych robót oraz drenaż podłużny.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24 – demontaż szalunków skrzydeł;
  ◦ Nr 25 – demontaż szalunków skrzydeł.
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – demontaż szalunków skrzydeł.21.12.2020 do 27.12.2020

W tygodniu od 21.12.2020 do 27.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, wykop rowu oraz drenaż podłużny.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24 – roboty zbrojarskie i ciesielskie skrzydeł oraz betonowanie skrzydeł;
  ◦ Nr 25 – demontaż szalunków skrzydeł;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – roboty ciesielskie skrzydeł oraz betonowanie skrzydeł.

Z branż wykonano m.in.: studnię wpustową nr SW 1, zabezpieczenie i oznaczenie wlotów i wylotów wykonanych kanałów na styku z nowokopanymi rowami oraz rów melioracyjny.
14.12.2020 do 20.12.2020

W tygodniu od 14.12.2020 do 20.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, wykop rowu oraz drenaż podłużny.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 19a – styczne próbne obc. pala podpory;
  ◦ Nr 26a – styczne próbne obc. pali podpory;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – przygotowanie platformy roboczej do wykonania odwiertów;
  ◦ Nr 24 – montaż szalunku i zbrojenie skrzydeł ramy oraz betonowanie skrzydła podpory;
  ◦ Nr 25 – montaż szalunku i zbrojenie skrzydeł oraz betonowanie skrzydeł podpory;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – roboty ciesielskie i zbrojarskie podpór i ustroju nośnego ramy, betonowanie podpór i ustroju nośnego ramy oraz montaż szalunku i zbrojenie skrzydeł ramy.

Z branż wykonano m.in.: rozbiórki kanałów i wpustów wraz z przykanalikami z utylizacją, zabezpieczenie góry studni tymczasowej pokrywami na wykonanych kanałach i wpustach, rów melioracyjny – ręczne profilowanie skarp wraz z humusowaniem, plantowanie terenu wokół rowu oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej.
07.12.2020 do 13.12.2020

W tygodniu od 07.12.2020 do 13.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, drenaż podłużny oraz odhumusowanie drogi technologicznej.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – styczne próbne obc. Pali podpory;
  ◦ Nr 19a – styczne próbne obc. Pali podpory;
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 24 – roboty ciesielskie i zbrojarskie podpór i ustroju nośnego ramy, betonowanie podpór i ustroju nośnego ramy;
  ◦ Nr 25 – montaż szalunku skrzydeł, demontaż szalunku ścian ramy;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – roboty ciesielskie i zbrojarskie podpór i ustroju nośnego ramy.

Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego wraz z odejściem do MOP i kolumny alarmowej, w kanalizacji deszczowej wykonanie kanałów, z melioracji wykonano rów melioracyjny, ręczne profilowanie skarp wraz z humusowaniem, plantowanie terenu wokół rowu oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej.
30.11.2020 do 06.12.2020

W tygodniu od 30.11.2020 do 06.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem oraz wykonanie drenażu podłużnego.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 26a – prace zbrojarskie segmentów skrajnych i środkowego;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 21 – przygotowanie platformy dla robót palowych;
  ◦ Nr 24 – roboty ciesielskie i zbrojarskie podpór i ustroju nośnego ramy;
  ◦ Nr 25 – montaż szalunku skrzydeł, demontaż szalunku ścian ramy, pielęgnacja betonu ramy;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – roboty ciesielskie i zbrojarskie podpór i ustroju nośnego ramy.

Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego wraz z odejściem do MOP i kolumny alarmowej, w kanalizacji deszczowej wykonanie kanałów, z melioracji wykonano rów melioracyjny, ręczne profilowanie skarp wraz z humusowaniem, plantowanie terenu wokół rowu oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej.
23.11.2020 do 28.11.2020

W tygodniu od 23.11.2020 do 28.11.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, doprowadzanie gruntu do zaprojektowania grupy nośności, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem oraz wykonanie drenażu podłużnego.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – roboty ciesielskie i zbrojarskie segmentów skrajnych;
  ◦ Nr 26a – profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 25 – roboty zbrojarskie i ciesielskie ścian i ustroju nośnego ramy;
  ◦ Nr 24 – przygotowanie styku technologicznego fundamentów/ramy;
  ◦ Nr 21 – wyrywanie istniejących grodzic fundamentowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace przygotowawcze i porządkowe do betonowania płyty fundamentowej i betonowanie płyty fundamentowej ramy obiekty.

Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego, w kanalizacji deszczowej wykonanie kanałów i wpustów, z melioracji wykonano rów melioracyjny oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej.
16.11.2020 do 22.11.2020

W tygodniu od 16.11.2020 do 22.11.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, doprowadzanie gruntu do zaprojektowania grupy nośności, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wymiana gruntu oraz odhumusowanie drogi technicznej.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – roboty ciesielskie i zbrojarskie segmentów skrajnych;
  ◦ Nr 26a – profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 25 – roboty zbrojarskie i ciesielskie ścian i ustroju nośnego ramy;
  ◦ Nr 24 – przygotowanie styku technologicznego fundamentów/ramy;
  ◦ Nr 21 – wyrywanie istniejących grodzic fundamentowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace przygotowawcze i porządkowe do betonowania płyty fundamentowej i betonowanie płyty fundamentowej ramy obiekty.

Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego, w kanalizacji deszczowej wykonanie kanałów i wpustów, z melioracji wykonano rów melioracyjny oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej.
09.11.2020 do 15.11.2020

W tygodniu od 09.11.2020 do 15.11.2020 wykonano z branży drogowej m.in.: magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną oraz rozkładanie jej bez profilowania, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i wymianę gruntu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 14a – roboty ciesielskie i zbrojarskie;
  ◦ Nr 26a – profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 25 – roboty zbrojarskie i ciesielskie ścian i ustroju nośnego ramy;
  ◦ Nr 24 – przygotowanie styku technologicznego fundamentów;
  ◦ Nr 21 – wyrywanie istniejących grodzic fundamentowych;
 • Na moście w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 27 – prace przygotowawcze i porządkowe do betonowania płyty fundamentowej oraz betonowanie płyty fundamentowej i ramy obiekty.

Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego, rów melioracji oraz nabijanie kołków kiszki faszynowej. W kanalizacji deszczowej wykonano rowy oraz wpusty.
02.11.2020 do 08.11.2020

W tygodniu od 02.11.2020 do 08.11.2020 wykonano z branży drogowej m.in.: profilowanie warstwy mrozoochronnej oraz magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną, za obiektem PZ-14a strona północna odhumusowano teren pod nasyp, dokonano rozbiórki przejazdów awaryjnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
Na przejściach dla dużych zwierząt:
- Nr 14a i 19a – roboty ciesielskie i zbrojarskie;
- Nr 26a – skuwanie głowic pali prefabrykowanych oraz wykonanie warstwy wyrównawczej fundamentów oraz profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej.
- Na wiaduktach w ciągu autostrady:
- Nr 24 – roboty zbrojarskie ścian ramy i izolacja cienka fundamentów;
- Nr 25 – montaż szalunków ścian ramy;
- Nr 21 – wykonanie platformy roboczej dla wyrywania grodzic i wykonania odwiertów do realizacji robót palowych;
Z branż wykonano m.in.: budowę kanału teletechnicznego, rów melioracji oraz kanały dla kanalizacji deszczowej.26.10.2020 do 01.11.2020

W miesiącu październik i listopad w okresie 26.10 do 01.11.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 14+180 -14+700; 22+000 – 22+500;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Wykop rowu: km: 14+720 – 15+200;
Odhumusowanie terenu pod drogi serwisowe km 12+100 – 12+800;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 29+600 –30+500;
Wykop (skarpy): km 27+575 – 27+700, 26+400 – 26+600;
Nasyp: 28+644 – 28+825; 29+180 – 29+552; 31+200 – 31+450;
Wymiana gruntu: km 25+820 – 26+000 (w trakcie wykop/nasyp);
Ulepszenie podłoże stabilizowane cementem: km 26+050 – 26+225; 26+600-27+050; 27+120 – 27+250; 27+350 – 27+575;
Warstwa mrozoochronna: 22+500 – 23+100.

Prace mostowe
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny podpora 1;
PZ-14a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segmenty skrajne podpory 1 i 2;
WA-24 – Roboty zbrojarskie ścian ramy;
WA-24 – Demontaż szalunków fundamentu płyty dennej;
WA-25 – Montaż szalunków ścian ramy obiektu;
WA-24 – Izolacja cienka fundamentu;
WA-25 – Zasypka fundamentu;
WA-21 – Usuwanie kolizji starej zabudowy w podłożu;
WA-24 – Betonowanie płyty fundamentowej podpór;
PZ-26a – Wykopanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty podpory 2;
PZ-26a – Wykopanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora 2;
PZ-26a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 1.

Roboty Branżowe
Energetyka:
Postawienie słupa sN w km 20+260 str. PN
Kanalizacja Deszczowa:
Wykonanie wpustu od WS-119 DO Ws-122 z wpięciem do istniejącej kanalizacji
Melioracje:
Renowacja rowu w km 31+600 – 31+900 poza zakresem robót zasadniczych, której brak uniemożliwi wykonanie zasadniczych robót z zakresu melioracji w km 31+300 – 31+550.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
19.10.2020 do 25.10.2020

W miesiącu październik w okresie 19.10 do 25.10.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 14+700 -15+400;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Wykop rowu: km: 14+170 – 14+720;
Odhumusowanie terenu pod drogi serwisowe km 11+869 – 12+100;
Wykonanie ulepszonego podłoża – stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km: 17+690 – 17+770;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 32+500 - 33+000; 29+100 – 29+500;
Wykop (skarpy): km 30+500 – 30+700, 26+225 – 26+400;
Nasyp: 28+644 – 28+825; 29+180 – 29+552; 31+200 – 31+450;
Wymiana gruntu: km 25+820 – 26+000 (w trakcie wykop/nasyp);
Ulepszenie podłoże stabilizowane cementem: 23+720 – 23+901.

Prace mostowe
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy – podpora 1;
WA-25 – Betonowanie ław fundamentowych podpór;
WA-24 – Roboty ciesielskie i zbrojarskie płyty fundamentowej;
WA-25 – Roboty izolacyjne ław fundamentowych;
WA-24 – Betonowanie płyty fundamentowej podpór;
PZ-26a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 2.

Roboty Branżowe
Energetyka:
Odbiory elektryczne wykonanej linii kablowej SN – km:19+270, 20+260 przez ENEA S.A. przed zbudowaną nowych słupów oraz likwidacją linii napowietrznej. Roboty Ziemne na przełożonej linii nN dla zasilania stacji meteo w łącznicy 2 węzła Żary.
Kanalizacja Deszczowa:
Wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem – km 13+713.
Melioracje:
Roboty przygotowawcze polegające na analizie spływu wód oraz wizji lokalnej, która wytypowała odcinki rowów poza zakresem robót zasadniczych do koniecznej renowacji, której brak uniemożliwi wykonanie zasadniczych robót z zakresu melioracji w km 31+300 – 31+550.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
12.10.2020 do 18.10.2020

W miesiącu październik w okresie 12.10 do 18.10.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 15+400 - 15+800;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 22+500 - 23+900;
Wykop rowu: km: 17+150 – 17+250;
Wypompowywanie wody po intensywnych opadach deszczu;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 26+000 – 27+500, 29,999 – 30+000;
Wykop: km: 31+000 – 31+500;
Wykop rowu: km: 28+000 – 29+000;
Nasyp: 28+644 – 28+825; 29+180 – 29+552;
Ulepszenie podłoże stabilizowane cementem: 22+500 – 23+100.

Prace mostowe
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy – podpora 1;
WA-25 – roboty ciesielskie fundamentów podpór;
PZ-26a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 2
PZ-26a – Skuwanie głowic pali na podporze 1 i 2.

Roboty Branżowe
Ułożenie linii kablowej SN – km: 19+270, 20+260 oraz linii nN w km 24+685

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
05.10.2020 do 11.10.2020

W miesiącu październik w okresie 05.10 do 11.10.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 12+800 – 13+600, 15+800 – 16+390;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Rozbiórka przepustu w km 17+796;
Wykonanie ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km: 12+030 – 12+090, 12+600 – 12+750;
Wykop rowu: km: 16+500 – 17+150;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 22+500 - 23+900;
Wykop: km: 27+350 – 27+700;
Wykop rowu: km: 28+000 – 28+180 oraz 31+500 – 32+00,
Nasyp: km 27+575 – 27+825; 28+644 – 28+825;
Ulepszenie podłoże stabilizowane cementem: 22+500 – 23+100.

Prace mostowe
PZ-19a – Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament na podporze 1;
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy – podpora 2;
PZ-26a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 2;
PZ-19a – Skuwanie głowic pali na podporze 1;
PZ-26a – Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze.

Roboty Branżowe
Przewiert sterowany w km 15+130.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
31.08 do 06.09.2020

W miesiącu sierpniu w okresie 31.08 do 06.09.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Tymczasowo wstrzymano roboty ziemne z uwagi na intensywne deszcze. Dokonano inwentaryzacji wykonanych robót oraz tyczenie;
Wykonanie ulepszonego podłoża – stabilizacja cementem Rm 2,5Mpa odc. km-14+270 – 14+550; 14+180 – 14+270; 15+400; 15+530 – 15+880; 15+880 – 16+260; 16+260 – 16+390;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoodporną;
Zabezpieczenie drzew, zagajników i krzewów na okres wykonywania robót;
Osuszanie wierzchniej warstwy podłoża oraz odpompowywanie wody z koryta;
Odhumusowanie: południowy nasyp PZ 26a (w trakcie);
Osuszanie podłoża i jezdni południowej: 28+750 – 29+000;
Wykop: 26+800 – 26+900;
Nasyp: 27+575 – 27+825, 28+000 – 28+180;
Wymiana gruntu: 28+400 – 28+600.

Prace mostowe
Obiekt WA-25 Roboty ciesielskie i zbrojarskie fundamentów;
Obiekt WA-24 Roboty zbrojarskie fundamentów;
Obiekt PZ-14a Roboty zbrojarskie i ciesielskie, segment środkowy i segmenty skrajne – podpora 1;
Obiekt PZ-14a Roboty zbrojarskie, segment skrajny – podpora 2;
Obiekt PZ-19a Roboty ziemne pod fundamenty – podpora 2.

Roboty Branżowe
Wykonanie pomiarów Laboratorium na OUA;
Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy.
24.08 do 30.08.2020

W miesiącu sierpniu w okresie 24.08 do 30.08.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Roboty ziemne wykopy. Załadunek humusu z wywozem, profilowanie warstwy KRZ 15+200-16+700; 17+200-18+700; 19+200-21+200;
Inwentaryzacja wykonanych robót + tyczenie;
Wykop + profilowanie podłoża w wykopie: km 18+600-18+900; 20+250-20+600;
Wykonanie ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km 12+520-13+620, 14+550-15+500;
Przestawienie ogrodzenia głównego na czas trwania robót;
Profilowanie warstwy KRZ: 25+700-26+500;
Wykop: 23+650-23+800;
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: 27+825-28+000;
Wykop: 26+600-27+000.

Prace mostowe
Obiekt WA-25 Zbrojenie fundamentu;
Obiekty WA-24 oraz PP-23 Wykonanie warstwy wyrównawczej;
Obiekt PZ-14a Deskowanie i zbrojenie fundamentu na podporze 1 obiektu;
Obiekt PZ-14a Skuwanie głowic pali na podporze 2 obiektu;
Obiekt MA-27 Deskowanie i zbrojenie płyty dennej obiektu;
Obiekt PZ-19a Wbijanie pali prefabrykowanych na podporach nr 1.

Roboty Branżowe
Montaż układu pomiarowo – rozliczeniowego w stacji transformatorowej OUA Żary przez ENEA S.A;
Uruchomienie transformatora, podłączenie przyłącza Laboratorium Polowego GDDKiA.
18.08.2020

W zakresie prac mostowych wykonywane są wykopy pod fundament oraz wykonywany jest fundament, trwa również wbijanie pali na obiektach. Równocześnie w zakresie prac drogowych trwają roboty ziemne, wykonywana jest rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej oraz istniejących przepustów.
03.08.2020

Aktualnie trwają prace związane z odhumusowaniem terenu oraz rozbiórka nawierzchni betonowej i roboty ziemne po rozebraniu nawierzchni. Prowadzone są badania laboratoryjne podłoża pod nasyp. Trwają roboty związane z wykonaniem Pali na obiekcie.
23.04.2020

W dniu 23.04.2020 rozpoczęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni.
09.04.2020

W dniu 09.04.2020 Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął roboty związane ze ściąganiem warstwy humusu.
16.03.2020 - Zakończenie okresu zimowego

16 marca zakończył się okres zimowy i rozpoczęły się prace na placu budowy.
09.01.2020 - Przekazanie placu budowy Wykonawcy

W obecności Inżyniera Kontraktu, Zamawiający przekazał protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
14.11.2019 - Podpisano umowę na przebudowę A18

Podpisano umowę na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku.

Zakres inwestycji

Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Umowa o wartości ponad 250 mln zł została podpisana z konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner).

Podpisano pierwszą umowę na przebudowę A18

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/