Galeria - Wybór kategorii

Listopad 2021 - ⇅
wykonanie podbudowy z chudego betonu przejazd awaryjny w km 13+780
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 25+760
umocnienie skarp humusem w km 33+300
umocnienie skarp humusem w km 33+300 (2)
umocnienie skarp humusem w km 22+300
umocnienie skarp humusem w km 22+300 (3)
umocnienie skarp humusem w km 22+300 (2)
roboty ziemne w km 23+500
roboty ziemne w km 23+500 (2)
roboty ziemne w km 23+300
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-21 w km 25+720 wykonanie ścian oporowych
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-21 w km 25+720 wykonanie ścian oporowych
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-21 w km 25+720 wykonanie ścian oporowych
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
droga techniczna w km 19+000
budowa autostrady A18 w km 33+700
budowa autostrady A18 w km 19+200
budowa autostrady A18 w km 13+500
nawierzchnia z betonu cementowego w km 26+000
nawierzchnia z betonu cementowego w km 25+800
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+300
wykonanie uszczenienia rowu matą bentonitową w km 32+200
wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 13+800
wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 13+800 (2)
podbudowa z chudego betonu w km 14+100
km 14+000 obiekt PZ-14a oraz podbudowa z chudego betonu
wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 14+200
Wykonanie nawierzchni na przejeździe awaryjnym w km 27+300
ułożenie ścieku trójkąnego w km 19+800
robiórka starej nawierzchni w km 23+400
robiórka starej nawierzchni w km 23+400 (3)
robiórka starej nawierzchni w km 23+400 (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+900
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+800
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+800 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+700
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 26+400
węzeł Żary Południe montaż oświetlenia
warstwa mrozoochronna przejazd awaryjny w km 13+800
oświetlenie węzła Żary Południe
łącznica węzła Żary Południe roboty brukarskie
wypełnienie szczelin nawierzchni w km 17+000
przejazd awaryny w km 31+250 wykonanie nawierzchni z betonu
przejazd awaryny w km 31+250 wykonanie nawierzchni z betonu (2)
przebudowa rowu melioracyjnego w km 26+030
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (4)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (3)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (2)
nawierzchnia z betonu cementowego w km 27+150
nawierzchnia z betonu cementowego w km 27+150 (2)
budowa autostrady A18 w km 27+600
budowa autostrady A18 w km 27+300
budowa autostrady A18 w km 27+200
nawierzchnia z betonu cementowego w km 29+400
nawierzchnia z betonu cementowego w km 29+400 (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075 (3)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075 (2)
roboty ziemne przejazd awaryjny w km 13+780
roboty ziemne przejazd awaryjny w km 13+780 (2)
przejazd awaryjny w km 17+127
budowa A18 w km 18+400
budowa A18 w km 21+900
budowa A18 w km25+900
droga technologiczna w km 31+200
nawierzchnia kolumny alarmowej w km 18+300
nawierzchnia w km 31+000
nawierzchnia z betonu cementowego w km 28+650 (2)
nawierzchnia z betonu cementowego w km 28+650 (3)
nawierzchnia z betonu cementowego w km 28+650
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
Obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075 (2)
Obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075 (3)
Obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
przejazd awaryjny w km 23+650
przejazd awaryjny w km 31+250
roboty ziemne przejazd awaryjny w km 13+780 (2)
roboty ziemne przejazd awaryjny w km 13+780
ułożenie ścieku trójkątnego w km 18+400
wykonanie nawierzchni na przejeździe awaryjnym w km 20+724 (2)
wykonanie nawierzchni na przejeździe awaryjnym w km 20+724
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - stan przed budową - ⇅
Grudzień 2019 - stan przed budową - ⇅