Galeria - Wybór kategorii

Maj 2022 - ⇅
zbrojenie płyty zbiornika ZE-18 w km ok. 17+820
warstwa ścieralna łącznice węzła Żary Południe
wykonanie warstwy ścieralnej węzeł Żary Południe droga krajowa 27
montaż bariery ochronnej w km 23+600
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (3)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (4)
wzmocnienie podłoża w okolicach obiektu WA-25 wyciąganie ścianek szczelnych
wykonanie płyt przejściowych obiekt inżynierski WA-25 w km 29+571 (2)
podłoża w okolicach obiektu WA-25 wyciąganie ścianek szczelnych (2)
wykonanie płyt przejściowych obiekt inżynierski WA-25 w km 29+571 (3)
wykonanie płyt przejściowych obiekt inżynierski WA-25 w km 29+571
wykonanie pobocza w km 25+100
wykonanie warstwy ścieralnej łącznice węzła Żary Południe (3)
wykonanie warstwy ścieralnej łącznice węzła Żary Południe
wykonanie warstwy ścieralnej łącznice węzła Żary Południe (2)
pobocze w km 23+900
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350
warstwa ścieralna w km 24+900
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km 31+480 przy obiekcie MA-27
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 31+450 przy obiekcie MA-27
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km 31+480 przy obiekcie MA-27 (2)
warstwa wiżąca z betonu asfaltowego przy obiekcie inżynierskim WA-22 w km 27+075
obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720
obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720 (2)
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km 25+740 przy obiekcie inżynierskim WA-21
ściek liniowy w km 14+400
ściek liniowy w km 14+400 (2)
rów umocniony w km 17+600
zieleń w km 17+700
zieleń w km 17+700 (2)
zbiornik ZE-18 w km ok. 17+800
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 25+700 przy obiekcie WA-21
montaż opraw oświetleniowych
wykonanie hydroobsiewu w km 23+000 (2)
wykonanie hydroobsiewu w km 23+000
wykonanie hydroobsiewu w km 23+000 (3)
wykonanie warstwy transmisyjnej w km 29+550 przy obiekcie WA-25
badanie zagęszczenia nasypu obiekt inżynierski WA-25 w km 29+571
budowa autostrady A18 w km 31+000
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
budowa autostrady A18 w km 31+200
wzocnienie podłoża w okolicach WA-25 km 29+571 (3)
wzocnienie podłoża w okolicach WA-25 km 29+571 (2)
wzocnienie podłoża w okolicach WA-25 km 29+571
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-25 w km 29+571
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-24 w km 28+624
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-24 w km 28+624 (3)
obiekt inżynierski wiadukt autostradowy WA-24 w km 28+624 (2)
umocnienie rowu km 17+400 (2)
umocnienie rowu km 17+400
bariera ochronna w km 13+400
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (4)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (3)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego Łącznica nr 2 węzeł Żary Południe
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
zbrojenie zbiornika ZE-23 w km 21+679 (2)
zbrojenie zbiornika ZE-23 w km 21+679
profilowanie pasa rozdziału w km 21+800
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - stan przed budową - ⇅
Grudzień 2019 - stan przed budową - ⇅