Galeria - Wybór kategorii

Październik 2021 - ⇅

wykonanie nawierzchni przy kolumnie alarmowej w km 12+300
nawierzchnia z betonu cementowego w km 31+500
roboty ziemne w km 23+250
roboty ziemne w km 23+250 (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (6)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (5)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (4)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (3)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+500
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+500 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+100
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+000
wykonanie drenażu w km 14+100
wykonanie drenażu w km 14+100 (3)
wykonanie drenażu w km 14+100 (2)
zbiornik ZE-34 w km ok. 32+900
wykonanienawierzchni z betonu cementowego w km 33+200
skucie starej nawierzchni km 23+350
skucie starej nawierzchni km 23+350 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+6000
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+760
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+760 (2)
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+500
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+400
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 33+400 (2)
roboty ziemne w km 14+000
profilowanie skap rowu w km 14+300
OUA Żary wytwórnie mieszanek betonowych
OUA Żary wytwórnie mieszanek betonowych (2)
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 (2)
Łącznice weżła Żary południe podbudowa z kruszywa łamanego
budowa A18 w km 14+100 (3)
budowa A18 w km 14+100 (2)
budowa A18 w km 13+900
2021-10-07 rozłożenie geowłókniny pod warstwę nawierzchni km 33+700
wykonanie podbudowy z chudego betonu km 25+600
podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne km 13+900
podbudowa z chudego betonu w km 28+700
zbiornik ZE-35 w km ok 33+750
zbiornik ZE-35 w km ok 33+750 (3)
zbiornik ZE-35 w km ok 33+750 (2)
roboty ziemne w km 14+000
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - stan przed budową - ⇅
Grudzień 2019 - stan przed budową - ⇅