Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2021 - ⇅

wykonanie podbuduowy z chudego betonu w km 31+200
wykonanie podbuduowy z chudego betonu w km 31+200
wykonanie podbuduowy z chudego betonu w km 31+200
obiekt inżynierski PZ-26a w km 31+075
obiekt inżynierski PZ-26a w km 31+075
obiekt inżynierski PZ-26a w km 31+075
nawierzchnia betonowa w km 13+400
nawierzchnia betonowa w km 13+400
budowa A-18 w km 31+300
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000
wykonanie odwodnienia drogi w km 29+400
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego km 12+900
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego km 12+700
wykonanie nawierzchni z betonu cementowego km 12+700
wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej km 28+800
odhumusowanie droga techniczna w km ok 31+100
odhumusowanie droga techniczna w km ok 31+100
obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720 wykonanie płyt przejściowych
kruszenie starej nawierzchni OUA Żary
stabilizacja gruntu cementem km 31+900
biekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
biekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075
wykonanie uszczelnienia rowów matą betonitową w km 31+800
wykonanie uszczelnienia rowów matą betonitową w km 31+800
wykonanie uszczelnienia rowów matą betonitową w km 32+000
wykonanie uszczelnienia rowów matą betonitową w km 32+000
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 montaż belek prefabrykowanych
wykonanie nawierzchni betonowej badanie rozstawienia dybli w km 12+200
nawierzchnia betonowa w km 11+900
rów melioracyjny w km ok. 16+130
profilowanie rowów w km 16+100
wykonanie odcinka próbnego nawierzchni betonowej w km 11+860
wykonanie odcinka próbnego nawierzchni betonowej w km 11+860
wykonanie odcinka próbnego nawierzchni betonowej w km 11+860 na połączeniu odcinków 1 i 2
geowłóknina pod nawierzchnię betonową km 11+900
roboty ziemne w km 28+550
zasypanie wykopów pod obiekt inżynierski WA-24 w km 28+624
wykonanie ulepszonego podłoża cementem w km 25+900
obiekt inżyniersi przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 montaż belek prefabrykowanych
obiekt inżyniersi przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000 montaż belek prefabrykowanych
profilowanie rowów w km 15+400
wykonanie ulepszonego podłoża cementem w km 20+700
wykonanie ulepszonego podłoża cementem w km 20+700
wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 26+900
wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 26+900
wykonanie odwodnienia drogi km 27+100
obiekt inżynierski przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350
Łącznica węzeł Żary Południe
A-18 w km 18+200 widok kierunek Wrocław
A-18 w km 18+200 widok kierunek Olszyna
OUA Żary wytówrnia mieszanek betonowych
OUA Żary wytówrnia mieszanek betonowych
roboty ziemne w km 29+400
roboty ziemne w km 29+400
roboty ziemne w km 29+400
roboty ziemne w km 29+400
profilowanie rowów w km 29+700
obiekt inżynierski WA-25 w km 29+571
roboty ziemne łącznica nr 1 MOP Wymiarki Pd
roboty ziemne łącznica nr 1 MOP Wymiarki Pd
profilowanie podłoża gruntowego w km 31+150
profilowanie podłoża gruntowego w km 31+150
obiekt inżynierski PP-23 w km 27+776
obiekt inżynierski PP-23 w km 27+776
A18 w km 33+000
elementy odwodniena w km 32+900
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
obiekt inżynierski PZ-19a w km 23+350
Obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720
Obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720
Obiekt inżynierski WA-21 w km 25+720
podłoże gruntowe w km 20+700
roboty ziemne w km 25+650
zbiornik ZE-35 + urządzenia oczyszczające w km 33+750
zbiornik ZE-35 w km 33+750
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - stan przed budową - ⇅
Grudzień 2019 - stan przed budową - ⇅