Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 P.P.H.U. Gruzbet Recykling Malcer Bogdan Prace rozbiórkowe nawierzchni betonowej Podwykonawca
2 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Megavat" Zdzisław Sarnacki Wykonanie zasilania SN 20kV OUA Żary wraz
z budową stacji SN/nn o mocy 250kVA
Podwykonawca
3 Zakład Robót Inżynieryjnych
H.H. Chrobok Sp.j
Tymczasowe zabezpieczenia wykopu przy pomocy ścianek szczelnych Podwykonawca
4 "FREZDROM" GRZEGORZ KAZIMIERCZAK Frezowanie nakładek łat bitumicznych
na nawierzchni jezdni południowej betonowej DK18
Podwykonawca
5 CONWAY STF Sp. z o. o Sp. K. Produkcja i wbicie pali prefabrykowanych na obiektach PZ-14a, PZ-19a, PZ-26a Podwykonawca
6 F.U.H. OKSEL Elżbieta Stachura Relokacja Laboratorium Polowego Zamawiającego Podwykonawca
7 Active Invest Sp. z o. o. Budowa kanalizacji deszczowej Podwykonawca
8 Dampak Sp. z o.o Budowa obiektów inżynieryjnych Podwykonawca
9 Spero Contracting Sp. z o. o. Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty oraz platform roboczych pod roboty palowe Podwykonawca
10 Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Beuge Przebudowa urządzeń melioracji Podwykonawca
11 IN SITU BUD Sp. z o. o. Wykonanie stabilizacj podłoża Rm=2,5 Mpa spoiwem hydraulicznym Podwykonawca
12 Komplido Sp. z o. o. Budowa obiektów inżynierskich Podwykonawca
13 Secutec Sp. z o. o. Rozbiórka barier stalowych wraz z odwozem na plac składowy Wykonawcy i złożenie w podst. Kontenerach Podwykonawca
14 Telemax media Sp. z o. o Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Podwykonawca
15 KA-MONT W. Wiśniewski Realizacja obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
16 Krusz-System Sp. z o. o Przekruszenie wraz z załadunkiem i hałdowaniem betonu zbrojonego z rozbiórki nawierzchni autostrady A18 na placu budowy zlokalizowanym na terenie OUA Żary, oraz przekruszenie wraz z załadunkiem i hałdowaniem betonu zbrojonego z rozbiórki obiektów inżynierskich autostrady A18 na placu budowy zlokalizowanym na terenie OUA Żary Podwykonawca
17 Prace Budowlano-Mostowe Małgorzata Wichrowska Wykonanie obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
18 Technika Betonu Marcin Wichrowski Wykonanie obiektów inżynierskich + WA24 Dalszy Podwykonawca
19 BEDOK-STAL Karol Cichecki Prace zbrojarskie obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
20 "MABUD" Małgorzata Wołczek Budowa kanalizacji deszczowej Dalszy Podwykonawca
21 Szostok Securicy Sp. z o.o. Wykonanie płyt przejściowych przy przepustach drogowych zgodnie z poleceniem Inżyniera nr 13 Podwykonawca
22 Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. Część zakresu zieleni drogowej, humusowanie i umocnienie rowów matami bentonitowymi Podwykonawca
23 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz Zieleń drogowa również w okresie gwarancyjnym Podwykonawca
24 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Wykonanie drogowych robót wykończeniowych, elementów ulic i nawierzchni, oraz wykonanie mostowych elementów odwodnienia, nawierzchni i innych robót mostowych Podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 "ARCHGEO" Piotr Janczewski Nadzór archeologiczny Usługodawca
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"DIKAR" Dariusz Kruszyński
Ochrona saperska Usługodawca
3 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
"LECH-DESIGN"
Organizacja ruchu zastępczego Usługodawca
4 OŚ EKO Sp. z o.o. Nadzór przyrodniczy Usługodawca
5 KA-RO Sp.z o.o. Obsługa geodezyjna budowy Usługodawca
6 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Obsługa laboratoryjna Usługodawca
7 Usługi Remontowo-Budowlane R. Miczarek Najem dźwigu KRUPP Dalszy Usługodawca
8 Karpowicz Edward Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Bieżące utrzymanie drogi wraz z koszeniem traw Usługodawca
9 PHU Grześ Grzegorz Garbacz Wynajem sprzętu budowlanego Usługodawca
10 P.P.H.U. Gruzbet - Recykling Malcer Bogdan Usługi transportowe Usługodawca
11 Usługi Transportowe Radtrans R. Zawada Usługi transportowe Usługodawca
12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tadeusz Ślesiński Usługi transportowe - pospółka na warstwę mrozoochronną Usługodawca
13 Zakład Usług Transportowych Eugeniusz Cyran Usługi transportowe - transport materiału Usługodawca
14 P.H.U. Grażyna Eyzop Wynajem sprzętu budowlanego - prace przygotowawcze Usługodawca
15 BMDROG Sp. z o. o Sp. K. Usługi transportowe Usługodawca
16 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"WAKI" Waldemar Kilisz
Wynajem sprzętu - prace przygotowawcze Usługodawca
17 P.H.U "IGMA" Igor Maj Usługi transportowe - pospółka na warstwę mrozoochronną Usługodawca
18 "PAU-KOR" Woszczyło Monika Ciągnik z beczką na wodę + zamiatarka Usługodawca
19 P.P.H. K.A.M Sp. z o. o Piasek do podbudowy z betonu Usługodawca
20 KOZA transport Sp. k Usługi transportowe Dalszy Usługodawca
21 Tech-Inżynieria Wykonanie przewiertów WA-21 Usługodawca
22 PIAST-GROUP Sp. z o.o. Ochrona mienia Usługodawca
23 PILETEST Sp. z o.o. Wykonanie próbnych obciążeń pali Usługodawca
24 REKMA Sp. z o.o. Wynajem maszyny dylatacyjnej Usługodawca
25 Transport Budowlany Sp. z o.o. Usługi transportowe – odpady Usługodawca
26 Stabilis Sp. z o.o. Wynajem płyt drogowych wraz z dostawą i odbiorem Usługodawca
27 Usługi dźwigowe Witold Sajewicz Usługi dźwigowe Dalszy usługodawca
28 DAARAM Sp. z o.o. Usługi transportowe Usługodawca
29 Laboratorium Drogowe Klaudia Rakocz Obsługa laboratoryjna mieszanki betonowej Usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 KLIMATEST Trzynadlowski i Wspólnicy Spółka Jawna Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
2 Geolab Paweł Szkurłat Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
3 Toropol Sp. z o.o. Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
4 Controls Polska Sp. z o.o. Dostawa sprzętu laboratoryjnego Dostawca
5 Konsorcjum Stali S.A. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
6 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa Betonu Dostawca
7 Viateco Sp. z o.o. Dostawa sprzętu laboratoryjnego Dostawca
8 CMC Poland Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
9 Betard Sp. z o.o. Dostawa belek prefabrykowanych żelbetowych korytkowych łukowych, prefabrykowanych żelbetowych płyt łukowych zamykających oraz prefabrykowanych żelbetowych sprężonych belek typu Kujan L=12m Dostawca
10 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu Dalszy Dostawca
11 ULMA Construccion Polska S.A. Dostawa szalunków Dostawca
12 ENEA S.A. Dostawa energii elektrycznej Dostawca
13 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa bazaltowego 0/31,5 Dostawca
14 Cemex Polska Sp. z o.o. Cement I, 42,5 - stabilizacja Dostawca
15 Ekotech Trade Sp. z o.o. Nasypy/dostawa drogowego spoiwa hydraulicznego Dostawca
16 POL-EURO Sp. z o.o. Dostawa paliwa Dostawca
17 Plastimex Sp. z o.o. Dostawa rur PPSN8 Dalszy Dostawca
18 BUDPOL Sp. z o.o. Wynajem węzłów betoniarskich Dostawca
19 MAXI Tomasz Brożyna Dostawa dybli i kotew Dostawca
20 Górażdże Cement S.A. Dostawa cementu Dostawca
21 BEWA Sp. z o.o. Sp. K. Prefabrykowane elementy studni kanalizacyjnych Dalszy Dostawca
22 P.H.U. KYUBI Paweł Kubiak Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych Dalszy Dostawca
23 CMC POLAND Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
24 LHL KLINKIER Sp. z o.o. Sprzedaż pospółki Dostawca
25 W.P.U.H. "Dąbrowa" Wiktor Danielewski Dostawa kruszywa Dostawca
26 ArcelorMittal Distribution Solutions
Poland Sp. z o.o.
Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
27 Fiedor Group Company Sp. z o.o. Dostawa barier drogowych betonowych Dostawca
28 HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. Dostawa barier drogowych betonowych H2/W3 Dostawca
29 IBF Polska Sp. z o.o. Dostawa kostki trawnikowej PŁYTY MEBA Dalszy dostawca
30 Urząd Gminy Żary Woda do celów technologicznych Dostawca
31 ECO-WOOD Jarosław Podyma Sprzedaż pospółki Dostawca
32 Delta Logistics Sp. z o.o. Sprzedaż pospółki Dostawca