Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 P.P.H.U. Gruzbet Recykling Malcer Bogdan Prace rozbiórkowe nawierzchni betonowej Podwykonawca
2 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Megavat" Zdzisław Sarnacki Wykonanie zasilania SN 20kV OUA Żary wraz
z budową stacji SN/nn o mocy 250kVA
Podwykonawca
3 Zakład Robót Inżynieryjnych
H.H. Chrobok Sp.j
Tymczasowe zabezpieczenia wykopu przy pomocy ścianek szczelnych Podwykonawca
4 "FREZDROM" GRZEGORZ KAZIMIERCZAK Frezowanie nakładek łat bitumicznych
na nawierzchni jezdni południowej betonowej DK18
Podwykonawca
5 CONWAY STF Sp. z o. o Sp. K. Produkcja i wbicie pali prefabrykowanych na obiektach PZ-14a, PZ-19a, PZ-26a Podwykonawca
6 F.U.H. OKSEL Elżbieta Stachura Relokacja Laboratorium Polowego Zamawiającego Podwykonawca
7 Active Invest Sp. z o. o. Budowa kanalizacji deszczowej Podwykonawca
8 Dampak Sp. z o.o Budowa obiektów inżynieryjnych Podwykonawca
9 Spero Contracting Sp. z o. o. Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty oraz platform roboczych pod roboty palowe Podwykonawca
10 Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Beuge Przebudowa urządzeń melioracji Podwykonawca
11 IN SITU BUD Sp. z o. o. Wykonanie stabilizacj podłoża Rm=2,5 Mpa spoiwem hydraulicznym Podwykonawca
12 Komplido Sp. z o. o. Budowa obiektów inżynierskich Podwykonawca
13 Secutec Sp. z o. o. Rozbiórka barier stalowych wraz z odwozem na plac składowy Wykonawcy i złożenie w podst. Kontenerach Podwykonawca
14 Telemax media Sp. z o. o Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Podwykonawca
15 KA-MONT W. Wiśniewski Realizacja obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
16 Krusz-System Sp. z o. o Przekruszenie wraz z załadunkiem i hałdowaniem betonu zbrojonego z rozbiórki nawierzchni autostrady A18 na placu budowy zlokalizowanym na terenie OUA Żary, oraz przekruszenie wraz z załadunkiem i hałdowaniem betonu zbrojonego z rozbiórki obiektów inżynierskich autostrady A18 na placu budowy zlokalizowanym na terenie OUA Żary Podwykonawca
17 Prace Budowlano-Mostowe Małgorzata Wichrowska Wykonanie obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
18 Technika Betonu Marcin Wichrowski Wykonanie obiektów inżynierskich + WA24 Dalszy Podwykonawca
19 BEDOK-STAL Karol Cichecki Prace zbrojarskie obiektów inżynierskich Dalszy Podwykonawca
20 "MABUD" Małgorzata Wołczek Budowa kanalizacji deszczowej Dalszy Podwykonawca
21 Szostok Securicy Sp. z o.o. Wykonanie płyt przejściowych przy przepustach drogowych zgodnie z poleceniem Inżyniera nr 13 Podwykonawca
22 Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. Część zakresu zieleni drogowej, humusowanie i umocnienie rowów matami bentonitowymi Podwykonawca
23 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz Zieleń drogowa również w okresie gwarancyjnym Podwykonawca
24 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Wykonanie drogowych robót wykończeniowych, elementów ulic i nawierzchni, oraz wykonanie mostowych elementów odwodnienia, nawierzchni i innych robót mostowych Podwykonawca
25 Tomasz Błaszczyk Wynajem maszyn budowlanych z operatorem i paliwem Podwykonawca
26 Zakład Recyklingu Kaminia i Betonu "REKABET" Sp. z o.o. Rozbiórka płyt betonowych wraz z przekruszeniem Podwykonawca
27 TREE CAPITAL Sp. z o.o. Przekruszenie betonu z rozbiórki nawierzchni i obiektów inżynierskich Podwykonawca
28 DARKBUD Dariusz Chojnacki Wykonanie izolacji grubej obiektów inżynierskich Dalszy podwykonawca
29 "NASZ SKLEP" Handel i Usługi Maszyn Budowlanych Prace wykonywane walcem ogumionym wraz z obsługą operatorską i paliwem Podwykonawca
30 JAWMONT Sp. z o.o. Dostawa i montaż ekranów przeciwolśnieniowych Podwykonawca
31 Sławomir Ratyński SYL-POL Wynajem maszyn budowlanych z operatorem i paliwem Podwykonawca
32 P.H.U. M-R-B THERM inż. Mateusz Budziński Montaż ogrodzeń Podwykonawca
33 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż ochronnych barier stalowych drogowych i mostowych Podwykonawca
34 Trax Elektronik Dostawa i montaż kompletnych drogowych stacji meteo i tablic zmiennej treści Podwykonawca
35 Alu Force Daniel Popiel Kompleksowe wykonanie i montaż balustrad na obiektach mostowych wraz z wykonaniem projektów technologicznych Podwykonawca
36 ZRI Henryk i Rafał Chrobok Sp. J. Wykonanie wzmocnienia posadowienia wiaduktu WA-25 i przyległego nasypu w postaci pali przemieszczeniowych wraz z tymczasowym zabezpieczeniem wykopu przy pomocy ścianek szczelnych Podwykonawca
37 Mikropal Sp. z o.o Wykonanie kolumn Jet-Grouting Dalszy podwykonawca
38 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego Podwykonawca
39 Budokop Geotechnika Sp. z o.o. Wykonanie pali betonowych przemieszczeniowych Podwykonawca
40 Eurovia Polska S.A. Wykonanie robót bitumicznych Podwykonawca
41 ERPLAST Sp. z o.o Wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD Podwykonawca
42 Prowerk Sp. z o.o. Wykonanie zabezpieczenia przed upadkiem Podwykonawca
43 Sławomir Cichocki "MARK" Montaż barier energochłonnych Dalszy podwykonawca
44 Szarbud Sp. z o.o. Rozbiórka fragmentów nawierzchni na jezdni północnej Podwykonawca
45 Tarcopol Sp. z o.o. Wykonanie dylatacji bitumicznych Podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 "ARCHGEO" Piotr Janczewski Nadzór archeologiczny Usługodawca
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"DIKAR" Dariusz Kruszyński
Ochrona saperska Usługodawca
3 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
"LECH-DESIGN"
Organizacja ruchu zastępczego Usługodawca
4 OŚ EKO Sp. z o.o. Nadzór przyrodniczy Usługodawca
5 KA-RO Sp.z o.o. Obsługa geodezyjna budowy Usługodawca
6 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Obsługa laboratoryjna Usługodawca
7 Usługi Remontowo-Budowlane R. Miczarek Najem dźwigu KRUPP Dalszy Usługodawca
8 Karpowicz Edward Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Bieżące utrzymanie drogi wraz z koszeniem traw Usługodawca
9 PHU Grześ Grzegorz Garbacz Wynajem sprzętu budowlanego Usługodawca
10 P.P.H.U. Gruzbet - Recykling Malcer Bogdan Usługi transportowe Usługodawca
11 Usługi Transportowe Radtrans R. Zawada Usługi transportowe Usługodawca
12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tadeusz Ślesiński Usługi transportowe - pospółka na warstwę mrozoochronną Usługodawca
13 Zakład Usług Transportowych Eugeniusz Cyran Usługi transportowe - transport materiału Usługodawca
14 P.H.U. Grażyna Eyzop Wynajem sprzętu budowlanego - prace przygotowawcze Usługodawca
15 BMDROG Sp. z o. o Sp. K. Usługi transportowe Usługodawca
16 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"WAKI" Waldemar Kilisz
Wynajem sprzętu - prace przygotowawcze Usługodawca
17 P.H.U "IGMA" Igor Maj Usługi transportowe - pospółka na warstwę mrozoochronną Usługodawca
18 "PAU-KOR" Woszczyło Monika Ciągnik z beczką na wodę + zamiatarka Usługodawca
19 P.P.H. K.A.M Sp. z o. o Piasek do podbudowy z betonu Usługodawca
20 KOZA transport Sp. k Usługi transportowe Dalszy Usługodawca
21 Tech-Inżynieria Wykonanie przewiertów WA-21 Usługodawca
22 PIAST-GROUP Sp. z o.o. Ochrona mienia Usługodawca
23 PILETEST Sp. z o.o. Wykonanie próbnych obciążeń pali Usługodawca
24 REKMA Sp. z o.o. Wynajem maszyny dylatacyjnej Usługodawca
25 Transport Budowlany Sp. z o.o. Usługi transportowe – odpady Usługodawca
26 Stabilis Sp. z o.o. Wynajem płyt drogowych wraz z dostawą i odbiorem Usługodawca
27 Usługi dźwigowe Witold Sajewicz Usługi dźwigowe Dalszy usługodawca
28 DAARAM Sp. z o.o. Usługi transportowe Usługodawca
29 Laboratorium Drogowe Klaudia Rakocz Obsługa laboratoryjna mieszanki betonowej Usługodawca
30 F.U.H. Izabela Rajczakowska Usługi transportowe Usługodawca
31 Kruszywa SKSM S.A. Piasek do betonu nawierzchniowego Usługodawca
32 Cement Serwis Sp. z o.o. PUsługa transportowa Dalszy usługodawca
33 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Badania laboratoryjne Usługodawca
34 Ferrocarbo Sp. z o.o. Badania laboratoryjne Usługodawca
35 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Badania laboratoryjne Usługodawca
36 "MICHNEJ" Transport Roboty Ziemne Wynajem maszyn budowlanych z operatorem i paliwem Usługodawca
37 SEBO.TRANS Sebastian Mikołajczak Usługi transportowe Usługodawca
38 M.D. KOP-TRANS Usługi Ogólnobudowlane Usługi transportowe Usługodawca
39 Robert Katus F.H.U.T. "PER-TRANS" Usługi transportowe Dalszy usługodawca
40 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "MARIANTRANS" Marian Ploch Usługi transportowe Dalszy usługodawca
41 VIZET firma Handlowo-Usługowa M.Dederko-Szewczyk Usługi transportowe Dalszy usługodawca
42 HL SYSTEMS Sp. z o.o. Wynajem koparki gąsienicowej z operatorem i paliwem Usługodawca
43 Usługi dźwigowe Iwona Chaszczewska Usługi dźwigowe Dalszy usługodawca
44 ECO-LIFE Usługi Geologiczne Krzysztof Grzegorczyk Wykonanie dokumentacji hydrologicznej, opracowanie operatu wodnoprawnego Usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 KLIMATEST Trzynadlowski i Wspólnicy Spółka Jawna Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
2 Geolab Paweł Szkurłat Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
3 Toropol Sp. z o.o. Wyposażenie laboratorium Zamawiającego Dostawca
4 Controls Polska Sp. z o.o. Dostawa sprzętu laboratoryjnego Dostawca
5 Konsorcjum Stali S.A. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
6 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa Betonu Dostawca
7 Viateco Sp. z o.o. Dostawa sprzętu laboratoryjnego Dostawca
8 CMC Poland Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
9 Betard Sp. z o.o. Dostawa belek prefabrykowanych żelbetowych korytkowych łukowych, prefabrykowanych żelbetowych płyt łukowych zamykających oraz prefabrykowanych żelbetowych sprężonych belek typu Kujan L=12m Dostawca
10 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu Dalszy Dostawca
11 ULMA Construccion Polska S.A. Dostawa szalunków Dostawca
12 ENEA S.A. Dostawa energii elektrycznej Dostawca
13 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa bazaltowego 0/31,5 Dostawca
14 Cemex Polska Sp. z o.o. Cement I, 42,5 - stabilizacja Dostawca
15 Ekotech Trade Sp. z o.o. Nasypy/dostawa drogowego spoiwa hydraulicznego Dostawca
16 POL-EURO Sp. z o.o. Dostawa paliwa Dostawca
17 Plastimex Sp. z o.o. Dostawa rur PPSN8 Dalszy Dostawca
18 BUDPOL Sp. z o.o. Wynajem węzłów betoniarskich Dostawca
19 MAXI Tomasz Brożyna Dostawa dybli i kotew Dostawca
20 Górażdże Cement S.A. Dostawa cementu Dostawca
21 BEWA Sp. z o.o. Sp. K. Prefabrykowane elementy studni kanalizacyjnych Dalszy Dostawca
22 P.H.U. KYUBI Paweł Kubiak Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych Dalszy Dostawca
23 CMC POLAND Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
24 LHL KLINKIER Sp. z o.o. Sprzedaż pospółki Dostawca
25 W.P.U.H. "Dąbrowa" Wiktor Danielewski Dostawa kruszywa Dostawca
26 ArcelorMittal Distribution Solutions
Poland Sp. z o.o.
Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
27 Fiedor Group Company Sp. z o.o. Dostawa barier drogowych betonowych Dostawca
28 HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. Dostawa barier drogowych betonowych H2/W3 Dostawca
29 IBF Polska Sp. z o.o. Dostawa kostki trawnikowej PŁYTY MEBA Dalszy dostawca
30 Urząd Gminy Żary Woda do celów technologicznych Dostawca
31 ECO-WOOD Jarosław Podyma Sprzedaż pospółki Dostawca
32 Delta Logistics Sp. z o.o. Sprzedaż pospółki Dostawca
33 Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Dodatki do mieszanek betonowych Dostawca
34 BOWIM S.A Siatka zbrojeniowa Dostawca
35 SIKA Poland Sp. z o.o. Dodatki do mieszanek betonowych Dostawca
36 HTI BP Sp. z o.o. Dostawa materiałów odwodnienia korpusu drogowego z betonu i tworzyw sztucznych Dalszy dostawca
37 BT TOPBETON Sp. z o.o. Dostawa betonu Dalszy dostawca
38 ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. Dostawa prefabrykatów betonowych Dalszy dostawca
39 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa geosyntetyków Dostawca
40 Eurovia Bazalty S.A. Wynajem sprzętu budowlanego Dostawca
41 CETEL SERWIS Sp. z o.o. Dostawa odwodnienia liniowego Dalszy dostawca
42 SIATMAR Marek Jankiewicz Materiały do wykonania ogrodzeń oraz przejść dla zwierząt Dostawca
43 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa betonu Dalszy dostawca