Zamawiający


Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia


Prowadzący postępowanie


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra

telefon: 68 327 10 68
faks: 68 325 34 68
e-mail: biuroKP6_A18@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora

Kierownik Projektu: Grzegorz Krzysztofik

Nadzór – Konsultant

Lider Konsorcjum:

Ayesa Polska sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26A,
41-700 Ruda Śląska
tel: 724 609 060
e-mail: biuro.a18@ayesa.com
strona internetowa:  www.ayesa.com.pl

Inżynier Kontraktu: Aleksandra Uchman

Partner Konsorcjum:

Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10,
55-002 Kamieniec Wrocławski
tel: 607 961 737
strona internetowa:  www.bi-viaregia.eu

Wykonawca

Lider Konsorcjum:


KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia, ul. Zakole 1
86-061 Brzoza
strona internetowa:  www.kobylarnia.pl

Partner Konsorcjum:


MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice
strona internetowa:  www.mirbud.com.pl

Dyrektor Kontraktu: Witold Bella

Kierownik Budowy: Grzegorz Czarnecki

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony