Wybór kategorii

Październik 2020 - ⇅

Ok. km 23+250 warstwa mrozoochronna
Obiekt PZ-19a w km 23+350
OUA Żary kruszenie nawierzchni betonowej
OUA Żary kruszenie nawierzchni betonowej
OUA Żary kruszenie nawierzchni betonowej
OUA Żary kruszenie nawierzchni betonowej
OUA Żary kruszenie nawierzchni betonowej
Stabilizacja gruntu cementem w km 23+800
Stabilizacja gruntu cementem w km 23+800
Stabilizacja gruntu cementem w km 23+800
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Obiekt WA-25 29+571 betonowanie fundamentu
Podłoże w km 29+700
Laboratorium polowe zawiającego
Laboratorium polowe zawiającego
Km 31+000
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Obiekt PZ-14a w km 14+000
Obiekt PZ-19a w km 23+350
Obiekt PZ-19a w km 23+350
Obiekt PZ-26a w km 31+075
Obiekt PZ-26a w km 31+075
Obiekt PZ-26a w km 31+075
Stabilizacja gruntu cementem km 20+800
Obiekt PZ-19a w km 23+350
Obiekt PZ-19a w km 23+350
Obiekt PZ-19a w km 23+350
Rozbiórka przepustu w km 23+800
Roboty ziemne w km 31+000
OUA Żary kruszenie rozebranej nawierzchni
OUA Żary kruszenie rozebranej nawierzchni
OUA Żary kruszenie rozebranej nawierzchni
Obiekt PZ-26a
Nasyp w km 27+500
27+600 Nasyp badanie VSS
13+700 wykonanie stabilizacji gruntu cementem
13+700 wykonanie stabilizacji gruntu cementem
13+700 wykonanie stabilizacji gruntu cementem
Obiekt PZ-26a
Rozbiórka pzepustu w km 17+800
Wykonanie nasyp-osuszanie gruntu w km 27+800
Wykonanie nasyp-osuszanie gruntu w km 27+700
Wykonanie nasyp-osuszanie gruntu w km 27+700
PP-23 w km 27+775
Osuszanie podłoża w km 32+400
Osuszanie podłoża w km 32+300
Obiekt PZ-14a
Obiekt PZ-19a
Obiekt PZ-19a
Obiekt PZ-26a
Obiekt WA-24
Obiekt WA-25
OUA Żary
OUA Żary
Roboty ziemne 23+600
Roboty ziemne 27+400
Roboty ziemne 27+400
Roboty ziemne 32+200
Roboty ziemne 32+200
Warstwa mrozoochronna 12+600
Warstwa mrozoochronna 12+800
Warstwa mrozoochronna 12+800
Warstwa mrozoochronna 12+800
Warstwa mrozoochronna 13+200
Warstwa mrozoochronna 19+800
Warstwa mrozoochronna 19+800
Warstwa mrozoochronna badanie VSS 12+600
Warstwa mrozoochronna badanie VSS 12+600
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - stan przed budową - ⇅
Grudzień 2019 - stan przed budową - ⇅