Postęp robót
Zaawansowanie finansowe

18,16 % Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Roboty Drogowe - 14,0%


Roboty Mostowe - 18,0%


Roboty Branżowe – Energetyka - 18,87%


Roboty Przygotowawcze - 28%